အသုံးပြုပုံ

အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်မှာ မိမိဆိုင်၏ အရှုံး/အမြတ်၊ ရောင်းအား၊ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကို နေ့အလိုက်၊ ရက်သတ္တပတ်အလိုက်၊ လအလိုက်၊ နှစ်အလိုက် ကြည့်ရှု့နိူင်ပါသည်။